สำนักงานก่อสร้าง 1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน

ภาพสุ่ม

  • กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
  • 19-03-2015 กิจกรรม KM learn & share on site ณ โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย
  • 16-03-2015 รูปความก้าวหน้า โครงการฝายวังปาน
  • 14-03-2015 รูปความก้าวหน้า โครงการฝายสันต้นหมื้อพร้อมระบบส่งน้ำ
  • 14-03-2015 รูปความก้าวหน้า โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย
  • กิจกรรมงาน KM Ready กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
  • โปสเตอร์งานพัฒนาแหล่งน้ำ 29 ชุด
  • โครงการปลูกไม้ผลยืนต้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

หัวข้อล่าสุดตอบใหม่ยอดนิยม

สารจาก CKO กรมชลประทาน
วิสัยทัศน์การจัดการความรู้กรมชลประทาน
การก่อสร้างโครงการขนาดกลาง
แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน
การขออนุมัติเปิดโครงการ
การปฏิบัติงานดำเนินการเอง
การส่งมอบรับมอบโครงการ
การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง
แบบสอบถาม
นายภูวดล คำพุฒ
ประธานคณะทำงานทีมจัดการความรู้
สำนักงานก่อสร้าง 1
คลังความรู้เพิ่มเติม
สถิติการเข้าชม

78311

โพสต์

94

สมาชิก

3

สมาชิกออนไลน์ปัจจุบัน

478

ออนไลน์สูงสุด

สำนักงานก่อสร้าง 1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

html code

GMT+7, 18-9-2021 10:46 PM , Processed in 0.149776 second(s), 15 queries , Apc On. Mod Edit by Mr.Dorn

สำนักงานก่อสร้าง 1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ 58 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร.0-5310-4581 โทรสาร. 0-5310-4582
E-mail : ridmidscale01@gmail.com
ผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ : นางพีรญา ร่มป่าตัน (นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)

ขึ้นไปด้านบน