สำนักงานก่อสร้าง 1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน

เมนูเว็บบอร์ด

ข่าวประชาสัมพันธ์
รอบรั้ว สกก.1
รอบรั้วชลประทาน
บทความทั่วไป
ร้องขอ/ร้องเรียน
ร้องเรียนร้องทุกข์
ร้องขอโครงการ
เรื่องอื่นๆ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
การสัมมนา/ดูงาน
การอบรมเกษตรกร
เอกสารเผยแพร่
คลังความรู้ สกก.1
KM สำนักงานก่อสร้าง 1
องค์ความรู้
กิจกรรม KM
ดาวโหลด
คู่มือ/แบบฟอร์มต่าง ๆ
โปรแกรมต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างชลประทานขนาดกลาง
ฝายสันต้นหมื้อพร้อมระบบส่งน้ำ
ฝายดอยน้อย
ฝายวังปาน
ปตร.วังหิน
ปตร.แม่สอย
อ่างเก็บน้ำแม่สะลวม
คำสั่ง/หนังสือเวียน/ประกาศ
คำสั่ง
หนังสือเวียน
ประกาศ
คำรับรองการปฏิบัติราชการ สกก.01
คำรับรอง ปี 2556
คำรับรองปี 2557
คำรับรองปี 2558
รายงานผลการปฏิบัติตามคำรับรอง
รายงานผลปี 2556
รายงานผลปี 2557
รายงานผลปี 2558
หน้าต่างใหม่ แสดงเพิ่มเติม: กระทู้ทั้งหมด เวลาทั้งหมด เรียงลำดับ: โพสต์ล่าสุด|สำคัญ|
โดย ตอบ/ดู โพสต์ล่าสุด
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "Morning Talk @ กพก." peeraya 27-5-2015 09:29 AM 02702 peeraya 27-5-2015 09:29 AM
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสมุนไพรเพื่อสุขภาพ หลักสูตร "มะเร็งกับสมุนไพรไทย" peeraya 27-5-2015 09:14 AM 02219 peeraya 27-5-2015 09:14 AM
การจัดโครงการถ่ายทอดความรู้ เรื่องรอบรู้เทคนิควิธีการบริหารจัดการ Web Hosting peeraya 20-5-2015 09:42 AM 02431 peeraya 20-5-2015 09:42 AM
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น peeraya 18-5-2015 10:20 AM 02162 peeraya 18-5-2015 10:20 AM
ส่งผู้เข้าสมัครร่วมโครงการ Workshop on Change Management in the Public Sector peeraya 15-5-2015 09:44 AM 02475 peeraya 15-5-2015 09:44 AM
ขอเชิญร่วมทำบุญกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ในวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ peeraya 11-5-2015 09:48 AM 02286 peeraya 11-5-2015 09:48 AM
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง peeraya 11-5-2015 09:18 AM 02295 peeraya 11-5-2015 09:18 AM
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัย peeraya 30-4-2015 10:13 AM 02267 peeraya 30-4-2015 10:13 AM
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา TU-ASEAN forum ครั้งที่ ๑๐ attachment peeraya 30-4-2015 08:28 AM 02345 peeraya 30-4-2015 08:28 AM
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากท่าน ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑ peeraya 27-4-2015 04:24 PM 03072 peeraya 27-4-2015 04:24 PM
ขอเชิญร่วมงานพิธี "สระเกล้าดำหัว ท่านอธิบดีกรมชลประทาน" และทำบุญอาคารที่ทำการสำนักฯ ๑ peeraya 27-4-2015 04:15 PM 01599 peeraya 27-4-2015 04:15 PM
การดำเนินของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล attachment peeraya 24-4-2015 09:20 AM 01548 peeraya 24-4-2015 09:20 AM
ข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรม (นายมนัส แก้วพัตร) attachment peeraya 23-4-2015 09:56 AM 01502 peeraya 23-4-2015 09:56 AM
ขอเชิญร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ขอพรจาก ผสก.๑ attachment peeraya 21-4-2015 04:24 PM 01727 peeraya 21-4-2015 04:24 PM
ขอแจ้งสถานที่ในการจัดส่งเอกสารและติดต่อราชการ attachment peeraya 20-4-2015 09:42 AM 01659 peeraya 20-4-2015 09:42 AM
ข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรม peeraya 10-4-2015 09:17 AM 01361 peeraya 10-4-2015 09:17 AM
ขอเชิญร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ขอพรจาก ผสก.1 attachment peeraya 9-4-2015 01:45 PM 01666 peeraya 9-4-2015 01:45 PM
ขอเชิญเข้าร่วมงานวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง attachment peeraya 3-4-2015 09:11 AM 01401 peeraya 3-4-2015 09:11 AM
ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 55 และรุ่นที่ 56 attachment peeraya 1-4-2015 10:34 AM 01565 peeraya 1-4-2015 10:34 AM
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี attachment peeraya 1-4-2015 09:02 AM 01466 peeraya 1-4-2015 09:02 AM

สำนักงานก่อสร้าง 1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

html code

GMT+7, 10-7-2020 01:41 PM , Processed in 0.026840 second(s), 2 queries , Apc On. Mod Edit by Mr.Dorn

สำนักงานก่อสร้าง 1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ 58 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร.0-5310-4581 โทรสาร. 0-5310-4582
E-mail : ridmidscale01@gmail.com
ผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ : นางพีรญา ร่มป่าตัน (นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)

ขึ้นไปด้านบน